ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A nyirokcentrum.hu oldalon történő üzenet írás a kapcsolati űrlapon, vendégkönyv bejegyzés, hozzászólások írása, valamint  e-mailben történő üzenet során személyes adatokat ad meg nekünk, melyeket „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény”, A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Parlament és Európa Tanács 2016/679 számú, Az Európai Unió új, Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) alapján kezelünk.

A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelme alapvető jog. Az Európai Unió Alapjogi Chartája (Charta) 8. cikkének (1) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 16. cikkének (1) bekezdése rögzíti, hogy mindenkinek joga van a rá vonatkozó személyes adatok védelméhez.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE ÉS ADATAI:

Üzemeltető neve: Puja Mária Egyéni Vállalkozó

Üzemeltető képviselője: Puja Mária

Címe: 4029, Debrecen, Lórántffy u. 5,

Telefonszáma: +36 20 215 63 15

E-mail címe: nyirokcentrum@gmail.com

Adószáma: 69500943-1-29

A továbbiakban, mint ADATKEZELŐ

2. A WEBOLDALT LÁTOGATÓ FELHASZNÁLÓ

A weboldalunkat böngésző, azon különböző interaktív tevékenységeket végző Felhasználó, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy

A továbbiakban, mint ÉRINTETT

Oldalunk látogatása, használata során adatok keletkeznek, amelyek lehetnek általános statisztikai adatok, vagy lehetnek személyes adatok is.

Az oldalon nem kötelező megadnod semmilyen személyes adatot, azokat önkéntes alapon adja meg nekünk, kizárólag azzal a céllal, hogy megkeresésére válaszolni és árajánlatot adni tudjunk.

3. A KEZELT ADATOK KÖRE, KEZELT ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

3.1. Regisztráció a honlapon:

Kezelt Adatok köre:

Felhasználónév

Email Cím
Jelszó

Az Adatkezelés célja:

Az online termékértékesítés megkönnyítése, a visszatérő és regisztrált vásárlók részére biztosított előnyök lehetősége (Pl. korábbi rendeléseinek visszatekintése, újrarendelése) ÉRINTETT számára.

Az Adatkezelés időtartama:

A regisztráció során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését. Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

Adatkezelés jogalapja:

A weboldalt használó ÉRINTETT önkéntes hozzájárulása, a rosszindulatú és visszaélésgyanús SPAM jellegű üzenetek kiszűrése és blokkolása.

3.2. Online vásárlás a weboldalon:

Kezelt Adatok köre:

SZÁMLÁZÁSI ADATOK (kötelező)

Vezetéknév, Keresztnév
Cím (Ország, Megye, Város, Irányítószám, Utca, Házszám, Emelet, Ajtó)
Telefonszám
Email cím

SZÁLLÍTÁSI ADATOK (kötelező, ha eltér a számlázási adatoktól)

Vezetéknév, Keresztnév
Cím (Ország, Megye, Város, Irányítószám, Utca, Házszám, Emelet, Ajtó)

EGYÉB ADATOK:

A vásárló/megrendelő IP címe
A megrendelés pontos időpontja
A fizetés módja

Az Adatkezelés célja:

Az online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése, a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége.

A rosszindulatú, vagy visszaélésgyanús megrendelések, tranzakciók kiszűrése.

Az Adatkezelés időtartama:

Az online vásárlás során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését. Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

Adatkezelés jogalapja:

A weboldalt használó ÉRINTETT önkéntes hozzájárulása, a megrendelés teljesítése, a számla kiállítása, a fizetés módjának kiválasztása, az online fizetés során a rosszindulatú és visszaélésgyanús tranzakciók kiszűrése.

3.3. Kapcsolatfelvétel a “KAPCSOLAT”  és “TANFOLYAMOK” menüpontokban található űrlapokon keresztül:

Kezelt Adatok köre:

Vezetéknév (nem kötelező megadni), Keresztnév
Telefonszám
Email Cím
Üzenet tárgya és tartalma
Kapcsolatfelvétel időpontja

Az Adatkezelés célja:

Az üzenet küldőjének azonosítása, kapcsolattartás az érdeklődővel, valamint a válaszüzenet megküldése érdekében ÉRINTETT számára.

Az Adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését.  Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

Adatkezelés jogalapja:

A weboldalt használó ÉRINTETT önkéntes hozzájárulása, a rosszindulatú és visszaélésgyanús SPAM jellegű üzenetek kiszűrése és blokkolása.

3.4. Kapcsolatfelvétel e-mailben:

Kezelt Adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév
Email Cím
Üzenet tárgya és tartalma
Kapcsolatfelvétel időpontja

Kezelt Adatok köre:

Vezetéknév, Keresztnév
Email Cím
Üzenet tárgya és tartalma
Kapcsolatfelvétel időpontja

Az Adatkezelés célja:

Az elektronikus levél küldőjének azonosítása, kapcsolattartás az érdeklődővel, valamint a válaszüzenet megküldése érdekében ÉRINTETT számára.

Az Adatkezelés időtartama:

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését.  Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

3.5. Vendégkönyv bejegyzés:

Kezelt Adatok köre

Vezetéknév (nem kötelező) Keresztnév
Email Cím
A Bejegyzés pontos ideje
A Bejegyzést író felhasználó IP címe
A Bejegyzés tartalma

Kezelt Adatok köre

Vezetéknév (nem kötelező) Keresztnév
Email Cím
A Bejegyzés pontos ideje
A Bejegyzést író felhasználó IP címe
A Bejegyzés tartalma

Az Adatkezelés célja

A Vendégkönyv bejegyzés írójának azonosítása, kapcsolattartás az érdeklődővel, valamint reagálás és válaszüzenet írásának lehetősége a Bejegyzés írójának és a Vendégkönyv olvasóinak részére.

Az Adatkezelés időtartama

A Vendégkönyv bejegyzés során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését. Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

3.6. Blog vélemény, termékértékelés, hozzászólás:

Kezelt Adatok köre

Vezetéknév (nem kötelező) Keresztnév
Email Cím
A Hozzászólás pontos ideje
A Hozzászólást író felhasználó IP címe
A Hozzászólás tartalma

Az Adatkezelés célja

A Hozzászólás írójának azonosítása, kapcsolattartás az érdeklődővel, valamint reagálás és válaszüzenet írásának lehetősége a Hozzászólás írójának és a Blog olvasóinak részére.

Az Adatkezelés időtartama

A Blog bejegyzés, vélemény írás során megadott személyes adatokat ADATKEZELŐ addig kezeli, amíg ÉRINTETT nem kéri adatainak a törlését. Adatainak törlését a nyirokcentrum@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor kérheti.

Adatkezelés jogalapja

A weboldalt használó ÉRINTETT önkéntes hozzájárulása, a rosszindulatú és visszaélésgyanús bejegyzések és SPAM jellegű üzenetek, támadások kiszűrése és blokkolása.

4. A WEBOLDAL HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN GYŰJTÖTT ADATOK

4.1. Sütik kezelése:

A nyirokcentrum.hu Weboldalunk a testre szabott kiszolgálás és a felhasználói élmény fokozása érdekében ÉRINTETT számítógépén kis adatcsomagokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el, amelyeket a későbbi látogatások során visszaolvas és felhasznál. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni ÉRINTETT aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Weboldalunkra jellemző sütik többek között az oldal gyorsabb betöltődését szolgáló és az ún. biztonsági sütik

4.1.1. Átmeneti (session) sütik:

Az átmeneti sütik ÉRINTETT látogatása után, a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek. Ezek a sütik arra szolgálnak, hogy a nyirokcentrum.hu Weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon betöltődni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a nyirokcentrum.hu Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Ezek a sütik nem tartalmaznak semmilyen személyes információt.

4.1.2. Állandó (persistent) sütik:

Állandó sütiket is használ ADATKEZELŐ a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása, statikus fájlok, képek gyorsítótárazása). Ezek a sütik hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngészőben. Ennek a tárolásnak időtartama attól is függ, hogy ÉRINTETT az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

4.2. Sütik használatával megvalósuló Adatkezelés:

Kezelt adatok köre: IP cím, látogatás dátuma, böngésző típusa

Az érintettek köre: A weboldalt látogató, az azon böngésző, információt szerző és kérő valamennyi ÉRINTETT.

Az adatkezelés célja: A nyirokcentrum.hu Weboldalt látogató felhasználók egymástól való megkülönböztetése, az aktuális munkamenetek azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a session sütik esetében a weboldal látogatásának befejezéséig, a böngésző bezárásáig, míg más esetekben a 4.1.2. pontban leírtakig tart.

4.3. Sütik törlése

ÉRINTETT felhasználónak bármikor lehetősége és joga van törölni az összes sütit saját számítógépéről, illetve teljesen vagy részlegesen le is tilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni Beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomonkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Bővebb információt a sütik kezeléséről az általunk használt böngésző fejlesztőjétől kaphatunk.

4.4. Külső szolgáltatók (Google, Facebook) által kezelt sütik:

A nyirokcentrum.hu Weboldal külső (nem ADATKEZELŐ által kezelt) szerverre mutató tartalmakat, hivatkozásokat is tartalmazhat. Ezen hivatkozásokon keresztül elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját sütijeiket, vagy egyéb fájljaikat ÉRINTETT számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezen adatok kezeléséért kizárólag hivatkozásokat kiszolgáló (Facebook és Google) szolgáltatók tartoznak felelősséggel, jelen ADATKEZELŐ minden felelősségét pedig kizárja. Ebben az esetben személyes adat gyűjtésére és kezelésére, valamint ÉRINTETT beazonosítására ADATKEZELŐ részéről nem kerül sor.

4.5. Hirdetésekhez kapcsolódó és reklám célú sütik:

A nyirokcentrum.hu Weboldal hirdetéseit külső szolgáltatók (Google, Facebook) jelenítik meg, különböző internetes webhelyeken, vagy a közösségi médiában. Ezek a külső szolgáltatók is sütik segítségével azonosítják és tárolják, hogy ÉRINTETT korábban már látogatást tett e az ADATKEZELŐ Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseiket.

4.6. Közösségi hálózatok által elhelyezett sütik:

A nyirokcentrum.hu Weboldal használ közösségi médiához kapcsolódó interakciós hivatkozásokat (pl Facebook megosztás gombok), amelyek segítségével ÉRINTETT tartalmat tud megosztani a közösségi médiában. Ezen hivatkozások is helyezhetnek el sütiket ÉRINTETT eszközén.

A Facebook által elhelyezett sütikről bővebben a https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

5. ADATFELDOLGOZÁS, ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐ SZEMÉLYEK ÉS SZOLGÁLTATÓK

5.1. Üzemeltető, domain tulajdonos:

Üzemeltető neve: Puja Mária Egyéni Vállalkozó

Üzemeltető képviselője: Puja Mária

Címe: 4029, Debrecen, Lórántffy u. 5,

Telefon: +36 20 21-56-315

E-mail címe: nyirokcentrum@gmail.com

Adószáma: 69500943-1-29

5.2. Tárhely szolgáltató:

Teljes név: C-Host Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: C-Host Kft.

Település: Budapest

Székhely cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.

Adószám:  23358005243

Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 961790

Web cím:   https://www.nethely.hu/

Email:  info@nethely.hu

Telefon:  +36 1 445 20 40

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

6.1. Személyes adatok átadása:

ADATKEZELŐ kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott ÉRINTETT személy kifejezett hozzájárulásával, illetve nyomozó, vagy egyéb állami hatóságoknak, kizárólag törvényi kötelezettség esetében adja át ÉRINTETT  azonosítására alkalmas személyes adatokat.

6.2. Adattovábbítás más országokba:

Adatkezelési tevékenység során személyes adatokat nem továbbítunk harmadik országokba, vagy nemzetközi szervezetek részére.

7. AZ ÉRINTETT FELHASZNÁLÓKAT MEGILLETŐ JOGOK

7.1. Az ÉRINTETT felhasználókat  megillető, és a személyes adatok hozzáféréséhez való jog:

ÉRINTETT felhasználónak joga van arra, hogy a nyirokcentrum.hu Weboldal által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy ADATKEZELŐ milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon. ÉRINTETT felhasználó az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni ADATKEZELŐ részére. Az igényelt adatokat ADATKEZELŐ írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg, szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 1. a) A személyes kezelt adatok köre (attól függően, hogy milyen szolgáltatást vett igénybe a nyirokcentrum.hu Weboldalon)
 2. b) Az adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében
 3. c) adattovábbítás esetében kinek a részére kerültek továbbításra adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben

ADATKEZELŐ a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az érintett személy részére. A további másolatokért ADATKEZELŐ megalapozott mértékű adminisztratív díjat számíthat fel. Ha ÉRINTETT elektronikus úton kéri az adatok kiadását, úgy az információkat ADATKEZELŐ e-mailben, széles körben használt és ismert elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

ÉRINTETT a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez való jog:

ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti azokat a személyes adatokat, amelyeket ÉRINTETT  írásban megjelölt pontatlan adatként, illetve kérheti a hiányos adatok kiegészítését az általa megjelölt tartalommal.

ADATKEZELŐ a kérelmező ÉRINTETT személyt írásban tájékoztatja a helyesbítésről, kiegészítésről.

7.3. Adatkezelés korlátozásához való jog:

ÉRINTETT jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén ADATKEZELŐ vele összefüggésben korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. a)  ÉRINTETT vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ADATKEZELŐ ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, de ÉRINTETT ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)  ADATKEZELŐ-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de ÉRINTETT igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d)  ÉRINTETT tiltakozik az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy ADATKEZELŐ jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

ADATKEZELŐ azon ÉRINTETT felhasználót, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.4. Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog:

ÉRINTETT az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat ADATKEZELŐ gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. b)  ÉRINTETT visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c)  ÉRINTETT saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. d)  ÉRINTETT tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 5. e) a személyes adatokat ADATKEZELŐ jogellenesen kezeli;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

ÉRINTETT a törléshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 1. a)  a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. b)  népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 3. c)  a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést,
 4. d)  jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog:

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy ÉRINTETT megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa ADATKEZELŐ rendszerében megtalálható, általa korábban átadott személyes adatait. Minden esetben ÉRINTETT által átadott, saját személyes adataira korlátozódik ez a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs.

ÉRINTETT a rá vonatkozó, ADATKEZELŐ rendszerében megtalálható személyes adatokat kikérheti, ADATKEZELŐ azokat indokolatlan késedelem nélkül, elektronikus levélben, széles körben használt formátumban elküldi. ÉRINTETT ezután azokat jogosult más adatkezelőhöz továbbítani.

ÉRINTETT kérheti az adatok közvetlen továbbítását is másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható ADATKEZELŐ rendszerében.

ADATKEZELŐ az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy ADATKEZELŐ meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult ÉRINTETT felhasználó kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy a kérelmező kérelmében megadja azon adatait, amelyek lehetővé teszik egyértelmű beazonosítását. Ezen adatok legalább: név, e-mail cím, cím, telefonszám.

ÉRINTETT e jog keretében kizárólag azon adatainak a hordozhatóságát igényelheti, melyeket közvetlenül ő adott meg ADATKEZELŐ-nek az egyes szolgáltatások igénybevétele során. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak ADATKEZELŐ rendszereiből való törlésével, ezért ÉRINTETT e jogának gyakorlását követően is használhatja ADATKEZELŐ szolgáltatásait. Csak abban az esetben kerül törlésre adat, ha azt ÉRINTETT ezt kifejezetten kéri.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen:

ÉRINTETT a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, illetve ÉRINTETT jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha ÉRINTETT tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból ADATKEZELŐ nem használja fel.

ÉRINTETT tiltakozni személyes adatainak felhasználása ellen írásban (e-mailben vagy postai úton) tud.

7.7. Visszavonás joga:

ÉRINTETT jogosult arra, hogy amennyiben ADATKEZELŐ adatkezelése ÉRINTETT hozzájárulásán alapul, hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

7.8. A fent említett jogok gyakorlásával kapcsolatos Kérelmek teljesítésének határideje:

ADATKEZELŐ indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja ÉRINTETT felhasználót a hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével ADATKEZELŐ a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az kérelmezőt. Ha a kérelmező elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást ADATKEZELŐ  elektronikus úton adja meg.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK:

ÉRINTETT jogait kizárólag írásban, e-mailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Elérhetőségek:

Üzemeltető neve: Puja Mária Egyéni Vállalkozó

Üzemeltető képviselője: Puja Mária

Címe: 4029, Debrecen, Lórántffy u. 5,

Telefon: +36 20 21-56-315

E-mail címe: nyirokcentrum@gmail.com

ÉRINTETT jogait érvényesíteni nem tudja, ha ADATKEZELŐ bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a kérelmezőt. Ha ÉRINTETT kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó  (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel), ADATKEZELŐ a kérelem teljesítéséért díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem teljesítését. Ennek bizonyítása ADATKEZELŐ-t terheli. Ha ADATKEZELŐ-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ha ÉRINTETT nem ért  egyet ADATKEZELŐ döntésével, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat, vagy Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

ADATKEZELŐ az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintettek személyes adatainak körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha ADATKEZELŐ úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az incidensben érintetteket és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10. KÜLSŐ LINKEK A WEBOLDALON

A nyirokcentrum.hu Weboldalon elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. Amennyiben ADATKEZELŐ tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

11. ADATBIZTONSÁG

ADATKEZELŐ kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

ADATKEZELŐ gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag ADATKEZELŐ valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett külső szolgáltatók ismerhetik meg, azokat ADATKEZELŐ harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

ADATKEZELŐ megtesz minden tőle reálisan elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást ADATKEZELŐ az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A nyirokcentrum.hu Weboldalt látogató, és azt használó ÉRINTETT elfogadja és tudomásul veszi, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek, törlésének, sérülésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik –, az adatok védelme teljes mértékben az interneten nem garantálható.

Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén ADATKEZELŐ nem felelős az ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy ÉRINTETT oldalán ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül ÉRINTETT is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

ADATKEZELŐ semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatbiztonság szempontjából fontos, hogy ÉRINTETT nyilvános helyen, közös számítógépeken történő internetezéskor használja a böngészők „INKONGNÍTÓ” módját, és  a használatot követően mindenképpen jelentkezzen ki a fiókjából. Ez esetben is legyen azonban körültekintő, hogy idegenek a számítógépéhez ne férjenek hozzá.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

ADATKEZELŐ fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek a NYIROKCENTRUM-DEBRECEN Weboldalán keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően ÉRINTETT – tiltakozás esetét kivéve – a Weboldal vagy a szolgáltatások további használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.