ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató weblapján (NYIROKCENTRUM.HU ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki és folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://nyirokcentrum.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint vásárló (jelentkező) a NYIROKCENTRUM.HU címen elérhető honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:77-6:81.§ alapján megírt általános szerződési feltételeket. Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni a weboldalunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.Szolgáltató adatai

Puja Mária Egyéni Vállalkozó

Adószám: 69500943-1-29

Nyilvántartási szám: 53274012

Statisztikai számjel: 18996304 9499 529 09

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005752

Bankszámlaszám: RAIFFEISEN BANK ZRT. 12052712-01767742-00100007

Email cím: tanfolyam@nyirokcentrum.hu

 

2.Alapvető rendelkezések

Jelen Szabályzat 2021. 03. 01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szabályzatot, a módosításokat azok hatálybalépése előtt 10 nappal a weboldalon közzéteszi.

Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire.

3.Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

A weboldalon megjelenített tanfolyamok, az azokhoz tartozó oktatási segédanyagok és a tanfolyamok által végezhető tevékenységhez tartozó termékek.

4.Vásárlás és tanfolyamra jelentkezés

A tanfolyamokra jelentkezés a webshopban való megvásárlással és regisztrációval történik. A vásárlás és regisztráció után a vásárló a tanfolyam elméleti anyagát docx formátumban letöltheti. A gyakorlati anyag nem letölthető, hanem online videók formájában megnézhető. Amikor a vásárló úgy érzi, hogy felkészült, bármikor vizsgát tehet, amiről nyomtatott, a NyirokCentrum által aláírt és pecséttel hitelesített tanúsítványt állítunk ki, melyet a vásárlónak postai úton kézbesítünk. A gyakorlati anyag elsajátításához a vásárlástól számított 6 hónap hozzáférhetőséget biztosítunk, ez idő alatt a gyakorlati anyag korlátlan mennyiségben megtekinthető. A vásárlónak lehetősége van vizsga nélkül is megvásárolni az adott tanfolyamot, ez esetben tanúsítványt nem állítunk ki.

A tanfolyam és esetlegesen a vizsga sikeres elvégzéséhez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása a vásárló kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell a tananyag megnyitásához szükséges szoftverrel. A vizsga online módon, Messenger program segítségével létrehozott videohívás keretében zajlik, előre egyeztetett időpontban.

5.Fizetés

Fizetés banki átutalással: belföldi forint átutalás közvetlenül a RAIFFEISEN BANK ZRT. -nél vezetett 12052712-01767742-00100007 számú bankszámlánkra.

Online bankkártyás fizetés Barionnnal: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. Az online bankkártyás fizetést nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Utánvétes fizetés: Megrendelését a rendelés átvételekor készpénzzel egyenlítheti ki a futárnak

Futárszolgálattal szállított rendelések esetén a helyszínen kizárólag készpénzes fizetési lehetőség érhető el.

A Szolgáltató a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a vásárló által megadott emailcímre küldjük a bizxpert.hu  rendszeréből. A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

6.Elállás joga

A befizetett összeg vissza nem igényelhető. Amennyiben a jelentkező bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – ok miatt nem tud részt venni a tanfolyamon, úgy az általa befizetett összeg beszámítható a Szolgáltató által szervezett bármely típusú tanfolyamra jelentkezésnél.

7. Panaszkezelés

A szolgáltató és a vásárló vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A NyirokCentrum célja, hogy valamennyi vásárlást megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a tanfolyammal vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát minél hamarabb jelezze a megadott elérhetőségeken.

8. Szerzői jogok

A vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tanfolyam szervezőjének: NYIROKCENTRUM-nak és személyesen Puja Mária szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett 3. féllel való megosztás bármilyen formában (emailben továbbküldés, felhő tárhelyen megosztás vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában történő megosztás).

A tanfolyam és a hozzá tartozó nyirokcentrum.hu weboldal, Facebook oldal és csoport teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése kizárólag Puja Mária írásos engedélyével lehetséges. Az Ügyfélnek elküldött tananyag, a tanfolyam helyszínén látható információs és szemléltető anyagok, táblák és információk kizárólag az adott tanfolyam közösségének szólnak, onnan információ, tananyag, segédanyag, vagy a tanfolyammal összefüggésbe hozható információ nem publikálható máshol, még fényképekkel sem.

A nyirokcentrum.hu honlap üzemeltetője, mint Jogtulajdonos nem járul hozzá a tartalmak üzleti célú, egészben vagy részben történő felhasználásához, hasznosításához, átvételéhez, többszörözéséhez, terjesztéséhez, nyilvános előadásához, átdolgozásához vagy egyéb felhasználásához!